SportyTrader - Charter inzake gegevensbescherming en het gebruik van cookies

SportyTrader presenteert zijn charter inzake gegevensbescherming. Wij nemen de bescherming van de gegevens van de gebruikers van onze websites en mobiele applicaties serieus. Wij houden ook rekening met de bezorgdheid over dit onderwerp. In dit charter (“Charter inzake gegevensbescherming”), beschrijven we onze praktijken en beloftes.

Dit charter beschrijft onze beloftes voor de bescherming van persoonsgegevens.

Dit charter is van toepassing in aanvulling op onze algemene voorwaarden.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Hier vermelden we alle informatie over het beheer van de verzamelde gegevens.

Beschrijving van de informatie die je aan ons verstrekt

Wij kunnen informatie, inclusief persoonsgegevens, direct van je ontvangen als je besluit die aan ons te verstrekken. Je kunt bijvoorbeeld je naam en je contactgegevens (zoals een e-mailadres), je geboortedatum of andere soortgelijke informatie verstrekken bij inschrijving voor onze nieuwsbrieven.

Je kunt er ook voor kiezen persoonsgegevens te verstrekken bij inschrijving op een forum of een andere service waar dergelijke informatie wordt gevraagd. Op de forums die vrij toegankelijk zijn voor onze gemeenschap, moet je er rekening mee houden dat de informatie die daar wordt gepubliceerd bekeken kan worden door iedereen die onze websites en applicaties gebruikt. Wij raden daarom aan geen gevoelige persoonsgegevens te publiceren waarvan je niet wilt dat iedereen die kan zien.

Beschrijving van de automatisch overgedragen informatie bij inloggen op onze sites of applicaties

Bij het inloggen op onze sites kunnen onze derde partners en wijzelf via tools zoals cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën automatisch bepaalde informatie verzamelen over het bezoek. De automatisch verzamelde gegevens tijdens het bezoek van de site kunnen het IP-adres omvatten, de kenmerken van het besturingssysteem, informatie over je browser of het type mobiel dat je gebruik voor toegang tot de site.

We kunnen ook unieke identifiers of sessie-identifiers verzamelen en gegevens inzien over het traject dat de gebruiker doorloopt op onze websites. Wij en onze derde partners kunnen de informatie die we automatisch verzamelen combineren met andere informatie, bijvoorbeeld informatie die je aan ons hebt verstrekt.

Cookies zijn tekstbestanden die websites en andere online services gebruiken voor het opslaan van informatie die van de gebruikers is verzameld. Ze slaan informatie op die door jouw browser aan de website wordt gestuurd bij een volgend bezoek aan de site, of als je op de site van de ene naar de andere pagina gaat. Bepaalde cookies zijn onmisbaar voor het optimale gebruik van een website.

Beschrijving voor het vermijden van het opslaan van “cookies” op je computer

Er zijn verschillende types browsers (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari) en deze moeten dus apart worden ingesteld met de voorkeuren rondom cookies. Je kunt dit op verschillende manieren doen: toestemming geven of cookies volledig verbieden, specifieke cookies verwijderen die al door de browser zijn geregistreerd, bepaalde sites verbieden cookies naar je computer te sturen of cookies van derden blokkeren (als er tijdens het surfen op een website cookies naar je computer worden gestuurd door een andere website).

We geven een paar handige links met meer informatie over het beheer van cookies voor de belangrijkste browsers:

Er is ook een eenvoudige methode om cookies vanaf een enkele plaats te beheren of te verwijderen. Gebruik deze link: https://youronlinechoices.com/

De verschillende types cookies die worden gebruikt

De websites en de mobiele app van SportyTrader gebruiken verschillende cookies:

  • Technische cookies zijn cookies die alleen worden gebruikt voor het functioneren van de site.
  • Operationele cookies worden alleen gebruikt voor het verstrekken van services waar de gebruiker van de website om vraagt.
  • Analytische cookies zijn cookies waarmee we observeren hoe bezoekers op de website surfen en om de inhoud te bepalen die ze bekijken en waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze helpen ons de service die we aanbieden te verbeteren door ervoor te zorgen dat onze gebruikers de informatie vinden die ze zoeken.
  • Sociale cookies worden gebruikt door de sociale netwerken (Facebook, Google en Twitter) om de interacties met sociale widgets van de website te beheren.
  • Geassocieerde cookies die bezoekers volgen die van andere sites komen waarmee we een affiliatie-overeenkomst hebben.
  • Gedrags- en reclamecookies die informatie verzamelen over je voorkeuren en keuzes op de website. Deze richten zich op reclamenetwerken die deze cookies gebruiken om gepersonaliseerde reclame naar andere sites te sturen.

Bewaren van gegevens en toegang tot de informatie

Wij bewaren persoonsgegevens slechts voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden bewaard.

Bijvoorbeeld om je in staat te stellen onze websites en producten te gebruiken of om services te verstrekken.

In bepaalde gevallen kunnen we gegevens langer gebruiken om te voldoen aan geldende wetgeving (inclusief wetgeving inzake het bewaren van documenten), om geschillen op te lossen of voor alle andere redenen die nodig zijn om onze activiteiten uit te te voeren.

Alle persoonsgegevens die we bewaren zijn onderworpen aan dit vertrouwelijkheidsbeleid en onze interne richtlijnen inzake bewaring.

Wij respecteren de controle die je uitoefent op jouw informatie en op verzoek zullen we je identiteit bevestigen en nagaan of we informatie bewaren of verwerken die we van je hebben verzameld.

Je hebt ook het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken, te vragen om dit te verwijderen van je persoonsgegevens of ons te verzoeken je gegevens niet meer te gebruiken.

In bepaalde gevallen kunnen we niet aan dit verzoek voldoen, bijvoorbeeld als dit strijdig is met onze regelgevende verplichtingen, als het juridische kwesties betreft, als we je identiteit niet kunnen controleren, of als dat onevenredige kosten of inspanningen met zich meebrengt. Wij zullen in alle gevallen binnen een redelijke termijn antwoorden op je verzoek en onze beslissing uitleggen. Om ons een verzoek te sturen, stuur je een mail naar privacy@sportytrader.com.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben we administratieve, technische en fysieke beschermingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die je verstrekt te beveiligen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, verandering, toegang, verspreiding of gebruik.

Ondanks alles kunnen we de beveiliging van online gegevensoverdracht niet garanderen en is er altijd een bepaald risico betreffende de veiligheid van de informatie die je op een website verstrekt, inclusief op onze sites. Voor vragen kun je contact met ons opnemen via privacy@sportytrader.com

Links tussen onze sites en de sites van derden

Er zijn op onze sites links naar sites van derden te vinden.

Deze sites hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden, beleid omtrent inhoud en beleid inzake gebruik van gegevens. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, de gebruiksvoorwaarden of het vertrouwelijkheidsbeleid van de websites die niet van ons zijn en waarover wij geen controle uitoefenen.

Wij raden aan het beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens van de websites van derden te raadplegen.

Hoe informeren we gebruikers over wijzigingen in dit charter

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in ons charter inzake gegevensbescherming.

Wij raden aan deze rubriek geregeld te raadplegen. In alle gevallen vermelden we bovenaan het charter de datum van de laatste update.

Hoe contact met ons opnemen

Als je vagen hebt over dit beleid of onze praktijken inzake privacybescherming, kun je contact met ons opnemen.

Meer weten over SportyTrader :

Deze inhoud mag niet worden gedeeld met minderjarigen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+, loketkansspel.nl
logo footer